Per 6/11/21 Corona Toegangsbewijs (CBT) benodigd

Hallo allen,

Tenzij we de Waku Waku van de tafeltennissport willen worden, gaat ook JOVO mee in de eis vanuit de overheid om ook binnen sportlocaties alleen toegang toe te staan aan gevaccineerden en aan diegenen die met een recent testbewijs kunnen laten zien dat ze geen corona hebben. Deze nieuwe maatregel zal per direct voor alle leden ingaan, en zal ook gaan gelden voor tegenstanders in de competitie.
We zullen bij alle leden eenmalig bij binnenkomst checken of ze gevaccineerd zijn, en als dat zo is dat onthouden en dus niet wekelijks blijven vragen (tenzij je toegang hebt verkregen met een recente corona test). Wanneer je niet gevaccineerd bent en geen recente, negatieve coronatest wenst te overleggen, vragen we je vriendelijk doch dringend niet naar JOVO te komen zolang deze maatregel geldt.
We verwijzen volledigheidshalve ook naar de site van de NTTB, waarop de maatregel vanuit de overheid verder wordt toegelicht: https://www.nttb.nl/coronatoegangsbewijs-op-sportlocaties/
Rekenende op jullie medewerking en begrip en hopende op een snelle ommekeer van de huidige situatie.
Namens het bestuur,
Bob Lei
Voorzitter TTV JOVO